Jeg tilbyr konsulenttjenester innen kart og oppmåling med base på Oppdal i Sør-Trøndelag.  Med mange års erfaring som ansatt i kommunal sektor og kjenner godt til de offentlig pålagte oppgaver som kommunene må løse. Jeg har oppmålingserfaring fra en kommune som har ligget langt framme på sitt fagområde med et rivende utviklingstempo og mange omfattende utbyggingssaker. Jeg har jobbet med geografiske informasjonssystem (GIS) siden 1999. Først som forskerkandidat, deretter som systemkonsulent i Geodata AS (2001-2005), noen år som selvstendig næringsdrivende og de siste 8 åra med plan og matrikkel i kommunesektoren.